Legla

LEGLO 08.03.2016 - črka H

Kombinacija Nesi Zeleni Jurij in Pepe vom Leithawald
2 samčka in 6 samičk