Legla

LEGLO 05.12.2015 - črka F

Kombinacija Niagara Zeleni Jurij in Paris Hojsov
Dva samčkaŽe oddana.